Gamleby Screen AB

EFTERLYSANDE SKYLTAR

Vi erbjuder efterlysande skyltar i plast och aluminium

Efterlysande skyltar till alla användningsområden

Vi på Gamleby Screen erbjuder en modern maskinpark för allt inom digitaltryck och screentryck av efterlysande skyltar i plast och aluminium. Vi hanterar plastskyltar i små format och upp till fyra meter i bredd och höjd.

Sceentryckta efterlysande skyltar

Vi på Gamleby Screen trycker både enkelsidiga och dubbelsidiga efterlysande skyltar till industriföretag, installationsföretag och kommersiellt bruk. Screentryck erbjuder fördelen med att kunna erbjuda stora volymer till kostnadseffektiva priser. Men vi tar även hand om mindre kvantiteter och volymer. 

Produkten kan fås med och utan hål samt med och utan 3M-tejp. 

Storleksmässigt hanterar vi alltid ifrån små efterlysande skyltar och symboler till stora skyltar för information och fasadmontering (4-5 meter i storlek).

Kontakta oss redan idag för ditt behov så tar vi fram den bästa lösningen för dig.

Stor maskinpark - Till era skyltar

Vi erbjuder en modern och stor maskinpark till ert förfogande. Vi producerar dagligen produkter till små som stora globala företag världen över. Vare sig din förfrågan är liten eller stor kan vi trycka effektivt tusentals produkter per dag.

Skyltar anpassade för dina behov

Efterlysande skyltar enligt Svensk lag

Vi på Gamleby Screen erbjuder efterlysande skyltar enligt svensk standard för industri, installation och kommersiellt bruk. Efterlysande skyltar är speciellt utformade för att vara synliga även i mörker eller vid nedsatt ljusförhållanden. Här är några fördelar med efterlysande skyltar:

  1. Ökad säkerhet: Efterlysande skyltar är utformade för att öka säkerheten i olika miljöer. Genom att vara synliga även i dålig belysning eller vid strömavbrott kan dessa skyltar hjälpa människor att hitta nödutgångar, brandsläckare, nödutrustning eller viktiga anläggningar. De kan vara särskilt värdefulla inom industriella och kommersiella områden där det kan finnas behov av snabb och säker evakuering vid nödsituationer.

  2. Efterlevnad av standarder: Efterlysande skyltar enligt svensk standard möter de specifika krav och riktlinjer som fastställs för att säkerställa säkerhet och synlighet i olika miljöer. Genom att erbjuda skyltar som uppfyller dessa standarder kan ni hjälpa företag och organisationer att vara i överensstämmelse med lagstiftningen och säkerhetsbestämmelserna.

  3. Tydlighet och synlighet: Efterlysande skyltar är utformade med material som kan laddas upp i ljus och sedan avge ljus under en viss tid i mörker. Detta gör att de kan vara synliga även när ljuset är svagt eller helt frånvarande. Tydliga tryck och kontraster används också för att förbättra läsbarheten och synligheten på skyltarna.

  4. Anpassningsbarhet: Trots att de följer en standard kan efterlysande skyltar fortfarande anpassas efter specifika behov och krav. De kan tillverkas i olika storlekar och former och kan inkludera tryckt text, symboler eller bilder som är relevanta för den specifika användningen. Detta gör det möjligt att skapa skräddarsydda skyltar som passar olika installationer och behov.

Genom att erbjuda efterlysande skyltar enligt svensk standard för industri, installation och kommersiellt bruk kan vi bidra till att öka säkerheten och synligheten i olika miljöer. Det är viktigt att skyltarna placeras korrekt och att de efterlysande skyltarna byts ut vid slitage eller annan åverkan.

Vikten av säkerhet för efterlysande skyltar

Efterlysande skyltar för säkerhet spelar en viktig roll i att öka medvetenheten och underlätta identifiering av nödutgångar, farliga områden eller nödutrustning i olika miljöer. Här är några viktiga punkter om dessa skyltar och deras betydelse för säkerheten:

  1. Synlighet i nödsituationer: Efterlysande skyltar är utformade för att vara synliga och lätt identifierbara även under stressiga och nödsituationer. Genom att använda material som kan laddas upp i ljus och sedan avge ljus under en viss tid i mörker, hjälper de människor att hitta och navigera till säkerhetsområden, nödutgångar eller livräddande utrustning när ljuset är svagt eller frånvarande.

  2. Snabb identifiering: Efterlysande skyltar är utformade med tydliga tryck, symboler och kontraster för att möjliggöra snabb identifiering och förståelse av informationen de förmedlar. Detta är avgörande för att människor snabbt ska kunna agera korrekt och hitta rätt säkerhetsåtgärder i en nödsituation.

  3. Följer säkerhetsstandarder: Efterlysande skyltar för säkerhet följer specifika säkerhetsstandarder och regler som fastställs av myndigheter eller branschorganisationer. Dessa standarder fastställer utformningen, färgerna, symbolerna och den ljusemittans som krävs för att skyltarna ska vara effektiva och följa bästa praxis för säkerhetskommunikation.

  4. Förebyggande åtgärd: Genom att placera efterlysande skyltar strategiskt i en byggnad eller anläggning kan man proaktivt förhindra olyckor och skapa en säkrare miljö för både anställda och besökare. Genom att ha tydliga och synliga skyltar kan man påminna och påvisa viktiga säkerhetsåtgärder och riktlinjer, vilket minskar risken för incidenter och underlättar snabb evakuering vid behov.

  5. Säkerhetskultur: Efterlysande skyltar för säkerhet bidrar till att främja en stark säkerhetskultur inom en organisation eller en anläggning. Genom att ha tydliga skyltar synliga överallt påminns personalen om vikten av att vara medvetna om säkerheten och att följa de etablerade procedurerna och riktlinjerna.

Redo att ta kontakt?

Rulla till toppen