Gamleby Screen AB

TAKTILA SKYLTAR

Vi erbjuder taktila skyltar i valfri färg och storlek

Graverade taktila skyltar till alla användningsområden

Vi på Gamleby Screen erbjuder en modern maskinpark och graverar taktila skyltar enligt kundens önskemål eller enligt Svensk standard. Produkten fås med eller utan hål eller med eller utan 3M-tejp på baksidan.

Graverade taktila skyltar

Vi på Gamleby Screen graverar taktila skyltar med snabb leverans till: industriföretag, byggföretag och kommersiellt bruk. Våra taktila skyltar eller med annat ord blindskriftsskyltar erbjuds enligt Svensk standard, eller i egna färger och texter samt symboler. Vi har en stor produktion för snabb och smidigt leverans.

Kontakta oss redan idag för ditt behov så tar vi fram den bästa lösningen för dig.

Stor maskinpark - Till era skyltar

Vi erbjuder en modern och stor maskinpark till ert förfogande. Vi producerar dagligen produkter till små som stora globala företag världen över. Vare sig din förfrågan är liten eller stor kan vi trycka effektivt tusentals produkter per dag.

Skyltar anpassade för dina behov

Varför används blindskriftsskyltar

Blindskriftsskyltar används för att underlätta kommunikationen och orienteringen för personer med synnedsättning eller som är blinda. Här är några skäl till varför blindskriftsskyltar är viktiga:

  1. Tillgänglighet: Blindskriftsskyltar är en viktig del av att göra offentliga platser och byggnader tillgängliga för alla. Genom att använda blindskriftsskyltar kan personer med synnedsättning eller blinda själva läsa och förstå informationen på skyltarna, vilket ger dem ökad självständighet och möjlighet att navigera på egen hand.

  2. Identifiering: Blindskriftsskyltar hjälper till att identifiera olika platser, rum, toaletter, hissar, trappor och andra viktiga anläggningar i byggnader. Genom att ha tydliga skyltar med informationen skriven på blindskrift (punktskrift), kan personer med synnedsättning eller blinda enkelt hitta och använda de olika faciliteterna.

  3. Säkerhet: Blindskriftsskyltar kan också användas för att informera om nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen-stationer och andra säkerhetsåtgärder. Genom att ha tydlig och läsbar information på blindskriftsskyltar kan personer med synnedsättning eller blinda snabbt och korrekt reagera i nödsituationer och använda de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.

  4. Juridiska krav: I många länder finns det lagstiftning och riktlinjer som kräver användning av blindskriftsskyltar i offentliga byggnader och anläggningar. Dessa krav syftar till att främja tillgänglighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, inklusive synnedsättning.

  5. Inkludering och respekt: Användningen av blindskriftsskyltar signalerar att man tar hänsyn till personer med synnedsättning eller blinda och respekterar deras rätt till information och självständighet. Det bidrar till att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö för alla.

Genom att använda blindskriftsskyltar kan man göra informationen och anläggningarna mer tillgängliga för personer med synnedsättning eller blinda. Det är viktigt att använda korrekt blindskrift och placera skyltarna på lämpliga platser för att säkerställa att de kan uppfattas och användas på ett effektivt sätt.

Graverade taktila skyltar

Graverade taktila skyltar används för att underlätta kommunikationen och orienteringen för personer med synnedsättning eller som är blinda. Dessa skyltar har speciella egenskaper som gör det möjligt för personer att känna och läsa informationen med sina fingrar. Här är några skäl till varför graverade taktila skyltar är viktiga:

  1. Tillgänglighet: Graverade taktila skyltar gör det möjligt för personer med synnedsättning eller blinda att själva läsa och förstå informationen på skyltarna genom att känna av taktila element som text, symboler och grafik. Det ger dem ökad självständighet och möjlighet att navigera på egen hand i offentliga byggnader och anläggningar.

  2. Identifiering: Graverade taktila skyltar används för att identifiera olika platser, rum, toaletter, hissar, trappor och andra viktiga anläggningar. Genom att ha tydligt graverade taktila element kan personer med synnedsättning eller blinda enkelt känna av och läsa informationen för att hitta och använda de olika faciliteterna.

  3. Säkerhet: Graverade taktila skyltar kan också användas för att informera om nödutgångar, brandsläckare, första hjälpen-stationer och andra säkerhetsåtgärder. Genom att ha tydliga taktila element på skyltarna kan personer med synnedsättning eller blinda snabbt och korrekt reagera i nödsituationer och använda de nödvändiga säkerhetsåtgärderna.

  4. Långvarighet och tålighet: Graverade taktila skyltar är vanligtvis tillverkade av slitstarka material som kan tåla väderförhållanden och fysisk påverkan. Detta gör dem lämpliga för både inomhus- och utomhusbruk, och de behåller sin läsbarhet och kvalitet under lång tid.

  5. Inkludering och respekt: Användningen av graverade taktila skyltar signalerar att man tar hänsyn till personer med synnedsättning eller blinda och respekterar deras rätt till information och självständighet. Det bidrar till att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö för alla.

Genom att använda graverade taktila skyltar kan man göra informationen och anläggningarna mer tillgängliga för personer med synnedsättning eller blinda. Det är viktigt att placera skyltarna på lämpliga platser och se till att de har tydliga och korrekt graverade taktila element för att säkerställa att de kan uppfattas och användas på ett effektivt sätt.

Redo att ta kontakt?

Rulla till toppen